ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑ

Αξιολογήσετε την επιχείρησή σας

Ερωτηματολόγιο που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε την επιχείρησή σας σε σχέση με την ιδανική επιχείρηση που όλοι επιθυμούμε να έχουμε.

Έχουμε εντοπίσει 100 βασικούς τομείς επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην επιτυχία, την αποδοτικότητα και την ισορροπία των επιχειρήσεων.

Κατεβάστε τον αρχείο ,απαντήστε σε κάθε ερώτηση και βαθμολογήστε την επιχείρησή σας εισάγοντας τον αριθμό από το 1 έως το 10 στη στήλη βαθμολόγησης βάσει του βαθμού που έχετε επιτύχει.

Κατεβάστε το Ερωτηματολόγιο

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα στα συστήματα μας. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με προσοχή, με στόχο να μας δώσετε μια καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών σας, καθώς και να μας βοηθήσετε να σας προσεγγίσουμε με σχετικές πληροφορίες.

Η επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων

ξεκινάει με ένα απλό βήμα.