ΟΝΕΙΡΕΨΟΥ- ΠΙΣΤΕΨΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕ - ΣΧΕΔΙΑΣΕ

Upcoming Seminars from MSP

Below you can find the most important seminars which have been scheduled to take place in Cyprus this year. The topics of the seminars can also be offered as single-company Training Programs , which can take place in-house anywhere in Cyprus. All the seminar trainers are certified trainers by the Human Resources Development Authority (ANAD).

Η επιχειρηματική ευφυΐα στο Excel περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία εργαλείων, εφαρμογών και μεθοδολογιών που επιτρέπει στους χρήστες να συλλέγουν δεδομένα, να τα προετοιμάζουν για ανάλυση, να δημιουργούν αναφορές, πίνακες ελέγχου και απεικονίσεις δεδομένων και τέλος να παρουσιάζουν αναλυτικά τα διαθέσιμα αποτελέσματα στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων.

Το σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων που ήδη χρησιμοποιούν το Excel στα πλαίσια των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες το υπόβαθρο για να κατανοήσουν βασικές λογιστικές έννοιες, απαραίτητες για την εύρυθμη, παραγωγική και ανταγωνιστική λειτουργία μιας επιχείρησης.

Θα μάθουν να αναγνωρίζουν, να διαβάζουν και να επεξεργάζονται λογιστικές πληροφορίες, απαραίτητες για την λήψη αποφάσεων για τις οικονομικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης, όπως είναι η έννοια του κόστους, της κοστολόγησης, των εσόδων, του κέρδους, της είσπραξης απαιτήσεων, της τιμολόγησης και άλλων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας 84 ωρών στοχεύει στην ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ούτως ώστε να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ  <Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο 5>.