Μονοεπιχειρησιακά
Σεμινάρια

Σας προσφέρουμε μόνο-επιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης, επιχορηγημένα 100% από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και σχεδιασμένα για τις ανάγκες του προσωπικού και τις λειτουργίες της επιχείρησής σας. Η MSP BUSINESS COACHING & MORE αναλαμβάνει να εκτελέσει όλα τα απαραίτητα βήματα για την εξασφάλιση της χορηγίας!