ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Aπευθύνεται σε:

  •  Πιστοποιημένους από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ). 
  • Εκπαιδευτές που παρέχουν υπηρεσίες σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ ή/και σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς.
  • Εκπαιδευτές, Εκπαιδευτικούς και άλλους διδάσκοντες που παρέχουν υπηρεσίες σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, επιμορφωτικά κέντρα, πανεπιστήμια, κολλέγια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • Διευθυντές, Υπευθύνους Κατάρτισης και άλλα διοικητικά στελέχη των ΚΕΚ, των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Επιχειρήσεων/Οργανισμών.

 

Μέσα στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτών διά βίου μάθησης, το πρόγραμμα προτείνεται για να καλύψει ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτών που σχετίζονται με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρουν.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα εμπλουτίζει το πλαίσιο του υφιστάμενου προτύπου της ΑνΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5» και παρέχει εξειδίκευση στη χρήση και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως μέσου αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του θεσμού του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η ΑνΑΔ, ως οργανισμός δημοσίου δικαίου με αποστολή τη δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, αναμένεται να παίξει ηγετικό ρόλο σχετικά με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθεί ο τομέας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Αδιαμφισβήτητα, η αλματώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών επιβάλλει τη διαμόρφωση νέων δεδομένων, μεθοδολογιών και πρακτικών στον χώρο εργασίας και, ως εκ τούτου, δημιουργεί νέες ανάγκες κατάρτισης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης για την αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς.

Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται η ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτών διά βίου μάθησης σε καλές πρακτικές εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους της τεχνολογίας για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς.

 

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

 

Σε επίπεδο γνώσεων:


1. Να επιλέγουν περιεχόμενο από το πρόγραμμα κατάρτισης για να διδαχθεί με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και με τρόπο που να αναδεικνύεται η προστιθέμενη αξία των ψηφιακών εργαλείων.
2. Να εξηγούν πως οι ψηφιακές αναπαραστάσεις μετασχηματίζουν ένα περιεχόμενο κατάρτισης.
3. Να κατονομάζουν τεχνικές κατάρτισης οι οποίες είναι δύσκολο ή αδύνατο να εφαρμοστούν με άλλους τρόπους, όπως η εφαρμογή ιδεών σε πλαίσια στα οποία είναι αδύνατον να προκύψει εμπειρική γνώση στην πραγματική ζωή.
4. Να αναφέρουν εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας που ενισχύουν τη διδασκαλία του εκπαιδευτή.
5. Να επεξηγούν τις σχέσεις μεταξύ των θεωριών μάθησης, τεχνικών κατάρτισης ενηλίκων και ψηφιακής τεχνολογίας.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 

1. Να εφαρμόζουν γνώσεις διδακτικού σχεδιασμού με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.
2. Να ενσωματώνουν δραστηριότητες κατάρτισης ενισχυμένων με την τεχνολογία σε πρόγραμμα κατάρτισης ενηλίκων που υλοποιούν.
3. Να σχεδιάζουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και με τρόπο που οι καταρτιζόμενοι εμπλέκονται ενεργά.
4. Να υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ενισχυμένων με τη ψηφιακή τεχνολογία στη βάση αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων.
5. Να αναπτύσσουν κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης των προγραμμάτων τους με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων.
6. Να δημιουργούν και να επεξεργάζονται αρχεία ήχων.
7. Να δημιουργούν διαδραστικά βίντεο.
8. Να δημιουργούν infographics και poster.
9. Να αξιοποιούν το Διαδίκτυο στα προγράμματα κατάρτισής τους.
10. Να δημιουργούν ελκυστικό ηλεκτρονικό μαθησιακό υλικό (π.χ. παρουσιάσεις).
11. Να δημιουργούν ψηφιακά portfolio.
12. Να δημιουργούν ηλεκτρονικά quiz.

 

Σε επίπεδο στάσεων:

 

1. Να επιδεικνύουν προθυμία στο να υιοθετούν τεχνικές κατάρτισης ενισχυμένες με τη ψηφιακή τεχνολογία.
2. Να αποδέχονται την προστιθέμενη αξία της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση ενηλίκων ενσωματώνοντάς την στα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρουν.
3. Να ενθαρρύνουν και άλλους συναδέλφους τους να ενσωματώνουν τη ψηφιακή τεχνολογία στα δικά τους προγράμματα κατάρτισης.

 

Πιστοποίηση κατάρτισης:

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και επιτυχία στις τελικές εξετάσεις, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5.

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης:

 

Το πρόγραμμα είναι συμμετοχικό και διαδραστικό. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις, πρακτική εξάσκηση και άσκηση σε οργανισμό για τη διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης. Επίσης περιλαμβάνει, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, υπόδυση ρόλων, καθοδήγηση στη προετοιμασία της ειδικής εργασίας και πρακτική άσκηση της μικροδιδασκαλίας.

 

Εισηγητές: Δρ. Χαρούλα Αγγελή, Εγκεκριμένη Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών.

Η Δρ Χαρούλα Αγγελή είναι Πρωτοβάθμια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι επίσης η Διευθύντρια του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Κύπρου με πρωταρχικό ρόλο την συνεχόμενη εκπαίδευση των ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου για την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο. Έχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Υπολογιστών και, Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Διετέλεσε επίσης μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Learning Research and Development Center στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ερευνητικό έργο της Δρ Αγγελή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου, στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευτών και στην επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στη μάθηση και διδασκαλία.  

 

Διάρκεια: 42 ώρες

 

Κόστος Σεμινάριου: €1.062,07  

 

Επιχορήγηση  ΑνΑΔ €714 

 

ΦΠΑ: €169,58   

 

Καθαρό Κόστος Συμμετοχής: €178,50  

 

  1.  Ημερομηνίες Προγράμματος: Έναρξη (12/05/2021) - Λήξη (31/07/2021)
  2. Ημέρες Κατάρτισης: Τετάρτες (18:00- 21:15) 

May 12, 2021 06:00 PM

May 19, 2021 06:00 PM

May 26, 2021 06:00 PM

Jun 2, 2021 06:00 PM

Jun 9, 2021 06:00 PM

Jun 16, 2021 06:00 PM

Jun 23, 2021 06:00 PM

Jun 30, 2021 06:00 PM

Jul 7, 2021 06:00 PM

Jul 14, 2021 06:00 PM

Jul 21, 2021 06:00 PM

Jul 24, 2021 06:00 PM

Jul 28, 2021 06:00 PM

Jul 31, 2021 06:00 PM

 

      3. Μέθοδος Κατάρτισης: Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεμάθηση (Ηλεκτρονική μάθηση).

      4. Ώρα «προσέλευσης»: 10 λεπτά πρίν την έναρξη του μαθήματος.

 

Πιστοποίηση της κατάρτισης:

Με τη λήξη του προγράμματος θα δίνεται «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης» από το  ΚΕΚ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΩΥΣΕΩΣ (MSP BUSINESS COACHING)

Πληροφορίες

Ημερομηνία Διεξαγωγής 12-05-2021
Event End Date 31-07-2021
Registration Start Date 13-01-2021
Cut off date 01-06-2021
Ατομική τιμή €178.50 (Συμμετοχή) + €169.58 (φ.π.α) = €348.08
Τοποθεσία MSP Business Coaching Office
Οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί !