ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ Διάρκειας 72 Ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ  ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ Διάρκειας 72 Ώρες

Aπευθύνεται σε:

Την ομάδα υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελούν το εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών νηπιαγωγείων, ιδιωτικών δημοτικών σχολείων και ιδιωτικών φροντιστηρίων ή εκπαιδευτικών κέντρων της Κύπρου.

 Εκπαιδευτικοί προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφών σπουδών και τουλάχιστον 1 χρόνια ενεργής εκπαιδευτικής πείρας σε ένα από τα πιο πάνω αναφερθέντα ιδρύματα.

 

 

Η ανάπτυξη των γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αναγκαίες για να βοηθήσουν μέσω κατάρτισης την αύξηση της παραγωγικότητας. 

 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπάρχουν ανάγκες για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μεθόδων και των μέσων που αξιοποιούνται για την μετάδοση γνώσεων και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η υπολογιστική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ομαδικότητα, η στρατηγική κ.α.

 

Πολλοί εκπαιδευτικοί διερωτώνται και έχουν ανάγκη να μάθουν πως μπορούν να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αξιοποιώντας νέες σύγχρονες διαδικασίες και πως μέσα από αυτές θα μπορούν να οργανώνουν τη σκέψη τους, να λειτουργούν αυτόνομα, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να λειτουργούν μέσα σε ένα ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. Πως μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μάθησης περισσότερο ελκυστικό για τα παιδιά, παρακινώντας το ενδιαφέρον τους. Αναζητούν νέες πρακτικές που θα βοηθήσουν την εργασία τους επιτυγχάνοντας και τους προσωπικούς αλλά και εκπαιδευτικούς τους στόχους. 

 

Η εκπαιδευτική ρομποτική, λοιπόν, είναι ένα σχέδιο διεπιστημονικής δραστηριότητας που μπορεί να τα προσφέρει όλα αυτά και ακόμα περισσότερα όταν ξέρει κανείς να την αξιοποιεί ορθά δημιουργώντας εποικοδομητικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού.

 

Έτσι, καταρτίζοντας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να υλοποιούν και να εφαρμόζουν σχέδια μαθήματος αξιοποιώντας τη ρομποτική, δίνουμε κίνητρα στους ίδιους να διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, να νιώθουν δημιουργικοί και παραγωγικοί στο εργασιακό τους περιβάλλον, εξυπηρετώντας βέβαια και τους εκάστοτε σκοπούς της εποχής.

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 

Σε επίπεδο γνώσεων

1. Ορίζουν τι είναι η εκπαιδευτική ρομποτική.

2. Περιγράφουν την αξία και συμβολή της εκπαιδευτικής ρομποτικής για την προσχολική και δημοτική ηλικιακή βαθμίδα.

3. Ονομάζουν ποια ρομπότ χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση.

4. Αναγνωρίζουν τα αντιπροσωπευτικά εκπαιδευτικά ρομπότ ανάλογα την ηλικιακή βαθμίδα.

5. Διατυπώνουν στόχους και χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με την αξιοποίηση των ρομπότ.

6. Προσδιορίζουν τα είδη ρομπότ που θα χρησιμοποιούν ανάλογα τους εκπαιδευτικούς τους στόχους.

7. Περιγράφουν τα βήματα διαδικασίας σχεδιασμού μαθησιακών περιβαλλόντων με την αξιοποίηση των ρομπότ. 

8. Περιγράφουν τα βήματα διαδικασίας σχεδιασμού ειδικής πίστας των ρομπότ που αξιοποιούνται στο πρόγραμμα κατάρτισης.  

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

1. Αναλύουν δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από τον προγραμματισμό των ρομπότ 

2. Εφαρμόζουν δραστηριότητες με τα συγκεκριμένα ρομπότ το προγράμματος.

3. Σχεδιάζουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με την αξιοποίηση των ρομπότ του προγράμματος.

4. Εφαρμόζουν κατάλληλες πρακτικές με την αξιοποίηση των ρομπότ.

5. Εφαρμόζουν δοκιμαστικά τις πρακτικές τους ανακαλύπτοντας την αξιοπιστία και καταλληλότητά τους.

6. Σχεδιάζουν τις ειδικές πίστες για τα ρομπότ είτε στο χέρι είτε με τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού

7. Κατασκευάζουν τις ειδικές πίστες για τα ρομπότ που εκπαιδεύτηκαν, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς τους στόχους.

8. Αξιολογούν τις πρακτικές των συν-εκπαιδευτών τους ως προς την καταλληλότητά τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς και την αξιοποίηση του ρομπότ. 

 

Σε επίπεδο στάσεων

1. Υιοθετούν αποτελεσματικά τις αρχές της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

2. Αποδέχονται την εφαρμογή της ρομποτικής στην εκπαίδευση.

3. Υιοθετούν πρακτικές με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας και για την αύξηση της παραγωγικότητά τους 

4. Ευαισθητοποιηθούν ως προς τη σημασία της προσφοράς της εκπαιδευτικής ρομποτικής υιοθετώντας πρακτικές διδασκαλίας χωρικών εννοιών.

5. Ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία της προσφοράς της εκπαιδευτικής ρομποτικής υιοθετώντας πρακτικές διδασκαλίας υπολογιστικής σκέψης.

6. Εκφράζουν απόψεις, ιδέες, σκέψεις και εισηγήσεις σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή της ρομποτικής στην εκπαίδευση.

7. Συνεργάζονται και να λειτουργούν ως ομάδα στις απαιτήσεις των εργασιών και πρακτικών τους.

8. Αποδέχονται κριτική από άλλους (καταρτιζόμενους και εκπαιδευτή) ως προς την αυτοβελτίωσής  τους 

 

Εισηγητές: Ιωάννα Σαμάρα, Εγκεκριμένη Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών από την ΑνΑΔ.

Η Ιωάννα Σαμάρα είναι Πτυχιούχος Νηπιαγωγός, απόφοιτος του Τμήματος εκπαίδευσης και αγωγής προσχολικής και πρώιμης παιδικής ηλικίας της Παιδαγωγικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα «Magister Artium στις Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία» στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Επίσης, είναι κάτοχος Πιστοποίησης Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή με τίτλο «Ειδική Αγωγή: Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Διαταραχές Συμπεριφοράς - Υπερκινητικότητα, Ψυχικές Διαταραχές Αυτισμός, Συμβουλευτική Γονέων» , από το Κέντρο Μελέτης και Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και πολλών άλλων επιμορφώσεων.
Εργάζεται ως νηπιαγωγός σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο τα τελευταία 4 χρόνια και παράλληλα παραδίδει μαθήματα ρομποτικής σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού!

 

Διάρκεια: 42 ώρες

 

Κόστος Σεμινάριου: €1530  

Επιχορήγηση  ΑνΑΔ: €1224

Κόστος Συμμετοχής: €306

ΦΠΑ: €290,70   

Συνολικό Κόστος Συμμετοχής: €596,70

 

1. Ημερομηνίες Προγράμματος: Έναρξη (18/05/2021) - Λήξη (30/07/2021) 

2. Ημέρες Προγράμματος: Τρίτες & Παρασκευές (18:00-21:15) 

ΜΑΗ. 18, 2021 06:00 ΜΜ (ΕΝΑΡΞΗ)

ΜΑΗ. 21, 2021 06:00 ΜΜ

ΜΑΗ. 25, 2021 06:00 ΜΜ

ΜΑΗ. 28, 2021 06:00 ΜΜ

ΜΑΗ. 01, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΝ. 04, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΝ. 08, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΝ. 11, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΝ. 15, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΝ. 18, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΝ. 22, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΝ. 25, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΝ. 29, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΛ. 02, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΛ. 06, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΛ. 09, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΛ. 13, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΛ. 16, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΛ. 19, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΛ. 21, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΛ. 23, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΛ. 26, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΛ. 28, 2021 06:00 ΜΜ

ΙΟΥΛ. 30, 2021 06:00 ΜΜ   (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)

 

Πιστοποίηση της κατάρτισης:

 

Με τη λήξη του προγράμματος θα δίνεται «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης» από το  ΚΕΚ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΩΥΣΕΩΣ (MSP BUSINESS COACHING) . 

Πληροφορίες

Ημερομηνία Διεξαγωγής 18-05-2021
Event End Date 30-07-2021
Registration Start Date 29-01-2021
Cut off date 31-05-2021
Ατομική τιμή €306 (Συμμετοχή) + €290.70 (φ.π.α) = € 596.70
Τοποθεσία MSP Business Coaching Office
Οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί !