ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΘΗΣΗΣ) - ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 42 ΩΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΘΗΣΗΣ) - ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 42 ΩΡΩΝ

Η εκπαίδευση του σύγχρονου εταιρικού εκπαιδευτή ή εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης στη διδασκαλία με τηλεμάθηση είναι θέμα ζωτικής σημασίας, διότι επιτρέπει τη συνεχιζόμενη προσφορά των υπηρεσιών του σε θέματα κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από ευέλικτες διαδικασίες κατάρτισης στη βάση των αναγκών και κρίσεων όπως της πανδημίας του κορονοϊού που ανά το παγκόσμιο όλοι βιώνουμε τώρα.

Επομένως, η κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων σε θέματα εναλλακτικών μορφών μάθησης όπως είναι η τηλεμάθηση επιτρέπει την απρόσκοπτη προσφορά τους στον οργανισμό ή επιχείρηση που εργάζονται προσδίδοντας ταυτόχρονα στην επιχείρηση υπεροχή στην αποδοτικότητα, την ποιότητα και την καινοτομία.

Στη βάση του σκεπτικού αυτού, ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης, ενδοεταιρικούς και άλλους εκπαιδευτές, στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης e-learning αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και των θεωριών εκπαιδευτικού σχεδιασμού για το πώς μαθαίνει ο άνθρωπος στα περιβάλλοντα αυτά. Οι καταρτιζόμενοι στο πρόγραμμα θα έχουν ενεργό εμπλοκή στο σχεδιασμό προγράμματος κατάρτισης με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής μάθησης και στη δημιουργία κατάλληλου ηλεκτρονικού υλικού με τη χρήση πολλών ψηφιακών εργαλείων. 

 

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 

Σε επίπεδο γνώσεων:

 

 • Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης/τηλεμάθησης.
 • Κατονομάζουν τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών και συλλογής στοιχείων μέσω της τεχνολογίας.
 • Περιγράφουν τις τεχνικές δυνατότητες εργαλείων τηλεμάθησης και τις αντίστοιχες παιδαγωγικές τους δυνατότητες.
 • Επεξηγούν τις αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού που εφαρμόζονται στον σχεδιασμό προγραμμάτων που υλοποιούνται με τη μέθοδο της τηλεμάθησης.
 • Κατονομάζουν σύγχρονες τεχνικές κατάρτισης με τη μέθοδο της τηλεμάθησης.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 

 • Διενεργούν ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές.
 • Χρησιμοποιούν με επάρκεια τις πλατφόρμες τηλεμάθησης.
 • Σχεδιάζουν προγράμματα με επιλογή ή συνδυασμό τεχνικών όπως μικρομάθηση (bite-sized learning), μάθηση με βίντεο (video-based learning), κοινωνική μάθηση (social learning), ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom) και παιχνιδοποίηση (gamification).
 • Εφαρμόζουν στην πράξη τις βασικές αρχές μάθησης στο σχεδιασμό περιβαλλόντων τηλεμάθησης.
 • Αναπτύσσουν ηλεκτρονικό υλικό με ποικιλία ψηφιακών εργαλείων.
 • Eφαρμόζουν τις αρχές υλοποίησης προγραμμάτων με τη μέθοδο της τηλεμάθησης για την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης στη διαδικτυακή τάξη.
 • Οργανώνουν διαδικτυακή συνάντηση.
 • Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους καταρτιζόμενους στη διαδικτυακή τάξη.
 • Διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από απόσταση.
 • Αναπτύσσουν εργαλεία αξιολόγησης, όπως ερωτηματολόγια και quizzes με διάφορα ψηφιακά εργαλεία.

 

Σε επίπεδο στάσεων:

 

 • Eπιδεικνύουν προθυμία στο να υιοθετούν τη μέθοδο της τηλεμάθησης στα δικά τους προγράμματα κατάρτισης.
 • Eκτιμούν την αξία της τηλεμάθησης στη δια βίου μάθηση.
 • Eνθαρρύνουν και άλλους συναδέλφους τους να υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης με τη μέθοδο της τηλεμάθησης.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 

 • Πιστοποιημένους από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).
 • Εκπαιδευτές που παρέχουν υπηρεσίες σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ ή/και σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς.
 • Εκπαιδευτές, Εκπαιδευτικούς και άλλους διδάσκοντες που παρέχουν υπηρεσίες σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, επιμορφωτικά κέντρα, πανεπιστήμια, κολλέγια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως βαθμίδας.
 • Διευθυντές, Υπευθύνους Κατάρτισης και άλλα διοικητικά στελέχη των ΚΕΚ, των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ανεξαρτήτως βαθμίδας και των Επιχειρήσεων/Οργανισμών. 

 

Σύνδεση με Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων:

 

ΝΑΙ - Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CyQF/EQF – Επίπεδο 5

 

Εισηγητές

 Η Δρ Χαρούλα Αγγελή είναι Πρωτοβάθμια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι επίσης η Διευθύντρια του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Κύπρου με πρωταρχικό ρόλο την συνεχόμενη εκπαίδευση των ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου για την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο. Έχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Υπολογιστών και, Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Διετέλεσε επίσης μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Learning Research and Development Center στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ερευνητικό έργο της Δρ Αγγελή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου, στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευτών και στην επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στη μάθηση και διδασκαλία.  

Η Δρ. Έλενα Μακρίδου,  με Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία,  με σημαντικό ερευνητικό έργο,  δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις  σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ ως καθηγήτρια έχει σημαντική επαγγελματική πείρα στην εκπαίδευση ενηλίκων.

 

Διάρκεια: 42 ΩΡΕΣ

Κόστος Σεμινάριου: € 892,50

Επιχορήγηση  ΑνΑΔ: € 714,00

ΦΠΑ: €169,58

Καθαρό Κόστος Συμμετοχής: € 178.50

 

1. Ημερομηνίες Προγράμματος: Έναρξη (12/01/2023) - Λήξη (25/02/2023) 

2. Ημέρες Κατάρτισης: Πέμπτη (18:00 - 21:15) & Σάββατο (09:00 - 12:15)

 

12/01/2023

14/01/2023

19/01/2023

21/01/2023

26/01/2023

28/01/2023

 

02/02/2023

04/02/2023

09/02/2023

11/02/2023

16/02/2023

18/02/2023

23/02/2023

25/02/2023

 

  Ώρα «προσέλευσης»: 10 λεπτά πρίν την έναρξη του μαθήματος.

Μέθοδος Κατάρτισης: Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεμάθηση (Ηλεκτρονική μάθηση).

 

Πιστοποίηση της κατάρτισης:

 Με τη λήξη του προγράμματος θα δίνεται «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης» από το  ΚΕΚ MSP BUSINESS COACHING & MORE LTD

Πληροφορίες

Ημερομηνία Διεξαγωγής 12-01-2023
Event End Date 25-02-2023
Registration Start Date 01-01-2022
Cut off date 18-03-2023
Ατομική τιμή €178.50 (Συμμετοχή) + €169.58 (φ.π.α) = €348.08
Τοποθεσία MSP BUSINESS COACHING & MORE LTD

MSP pop up gr