ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΛΛΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ.

Καταπιστευματικές υπηρεσίες

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες που παρέχονται από την MSP Business έχουν πάντα προτεραιότητα τους πελάτες. Με σκοπό την διευκόλυνση τους όσον αφορά εταιρικές και γραμματειακές πρακτικές, εστιάζοντας στα παρακάτω:

  • Ίδρυση και σύσταση εταιρείας
  • Προστασία περιουσιακών στοιχείων
  • Διαχείριση και προστασία της οικογενειακής περιουσίας
  • Εκθέσεις δέουσας επιμέλειας
  • Διαχείριση ανάλυσης κινδύνου
  • Εταιρική και Γραμματειακή Διοίκηση