ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΛΛΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Στην MSP BUSINESS COACHING & MORE στοχεύουμε στην παροχή ενός πλήρους φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών μας. Βοηθάμε τους πελάτες μας να κατανοήσουν και να προσαρμόσουν τις πρακτικές και τις διαδικασίες τους μέσω της αξιοποίησης της μακροχρόνιας εμπειρίας μας και των τεχνικών μας γνώσεων.

Με την υποστήριξη επαγγελματικής αριστείας, βοηθάμε τους πελάτες μας να ξεπεράσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των Επιχειρήσεων. Στόχος η επιτυχής ανάπτυξη η βιωσιμότητα και η πλήρης συμμόρφωση με τα τοπικούς Ρυθμιστικούς νόμους. Τι προσφέρουμε συγκεκριμένα:

Υπηρεσίες Διοικητικού Προγραμματισμού:
Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος των λειτουργιών της εταιρείας σας, ελέγχοντας τα μηνιαία έσοδα και έξοδα σας σε εις βάθος ανάλυση.

 • Μηνιαία προετοιμασία λογαριασμών διαχείρισης
 • Δημιουργία προϋπολογισμού, προετοιμασία προβλέψεων και
 • υποβολή εκθέσεων
 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός
 • Προγραμματισμός Ταμειακών Ροών
 • Ανάπτυξη Εσωτερικών Πολιτικών και Διαδικασιών

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Δραστηριότητας:
Διατηρώντας τα οικονομικά σας ενημερωμένα για να μπορείτε να έχετε την πλήρη οικονομική εικόνα της εταιρείας σας ανά πάσα στιγμή, συνοψίζοντας όλες τις λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας.

 • Μηνιαία Τήρηση Βιβλίων/Καταχωρήσεις
 • Εισπρακτέοι Λογαριασμοί
 • Πληρωτέοι Λογαριασμοί
 • Λογιστική Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων
 • Ταμειακή και τραπεζική λογιστική
 • Συμφωνίες Λογιστικού/Υποκαθολικού

Φορολογικές Υπηρεσίες:
Πλήρης συμμόρφωση και προγραμματισμός όλων των εταιρικών φόρων και λήψη προληπτικών μέτρων για τον καλύτερο τρόπο βελτιστοποίησης τη θέση της εταιρείας.

 • Υπολογισμός Προσωρινής φορολογίας
 • Υποβολή και συμμόρφωση με το Τμήμα Φορολογίας
 • Φορολογικά Αρχεία
 • ΦΠΑ και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Υπολογισμός έμμεσων φόρων και συμμόρφωση
 • Συμβουλευτική/Σχεδιασμός Φορολογικής Διαχείρισης

Λειτουργία HR
Διατήρηση των αποτελεσματικών προγραμμάτων αμοιβών των εργαζομένων και συμμόρφωση με την ενίσχυση της βελτιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού με την ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων ανάπτυξης και λύσεων που βασίζονται κατά παραγγελία για τους ανθρώπους, τόσο σε οικονομικό όσο και σε μη οικονομικό επίπεδο.

 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας και Διαχείριση
 • Εγγραφές Μισθοδοσίας
 • Αναφορά μισθοδοσίας
 • Μελέτες σκοπιμότητας για τις ανάγκες μάθησης και ανάπτυξης