ΟΝΕΙΡΕΨΟΥ- ΠΙΣΤΕΨΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕ - ΣΧΕΔΙΑΣΕ

Προγραμματισμένα Σεμινάρια από την MSP

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τα σημαντικότερα σεμινάρια που έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν στην Κύπρο εντός του τρέχοντος έτους. Οι θεματολογίες των σεμιναρίων μπορούν να προσφερθούν και σαν μόνο-επιχειρησιακά σεμινάρια, τα οποία μπορούν να διεξαχθούν ενδοεταιρικά σε οποιοδήποτε μέρος στην Κύπρο. Όλοι οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ).

Η επιχειρηματική ευφυΐα στο Excel περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία εργαλείων, εφαρμογών και μεθοδολογιών που επιτρέπει στους χρήστες να συλλέγουν δεδομένα, να τα προετοιμάζουν για ανάλυση, να δημιουργούν αναφορές, πίνακες ελέγχου και απεικονίσεις δεδομένων και τέλος να παρουσιάζουν αναλυτικά τα διαθέσιμα αποτελέσματα στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων.

Το σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων που ήδη χρησιμοποιούν το Excel στα πλαίσια των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες το υπόβαθρο για να κατανοήσουν βασικές λογιστικές έννοιες, απαραίτητες για την εύρυθμη, παραγωγική και ανταγωνιστική λειτουργία μιας επιχείρησης.

Θα μάθουν να αναγνωρίζουν, να διαβάζουν και να επεξεργάζονται λογιστικές πληροφορίες, απαραίτητες για την λήψη αποφάσεων για τις οικονομικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης, όπως είναι η έννοια του κόστους, της κοστολόγησης, των εσόδων, του κέρδους, της είσπραξης απαιτήσεων, της τιμολόγησης και άλλων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας 84 ωρών στοχεύει στην ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ούτως ώστε να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ  <Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο 5>.