Γιατί χρειάζεστε ένα Business Plan?

Το Business Plan βασίζεται στην ιδέα ή/και τη Στρατηγική της προβολής και τοποθέτησης μιας υφιστάμενης ή Start-up επιχείρησης στην αγορά.

Οποιεσδήποτε κρίσιμες επιχειρηματικές ιδέες, βήματα και στόχοι θα καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη ένα χρονικό πλαίσιο από 3 έως 5 χρόνια. Είναι απαραίτητο για τους νέους επιχειρηματίες να έχουν στα χέρια τους ένα λεπτομερές και περιεκτικό Business Plan - θα χρειαστεί στις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το Business Plan δεν αφορά μόνο την οικονομική πτυχή της επιχείρησης, αλλά είναι εξίσου σημαντικό και για τη συνολική διαχείριση μιας καινούργιας επιχείρησης. Το Business Plan είναι μια χειροπιαστή απόδειξη για την επιχειρηματική σας ικανότητα αλλά και τις προοπτικές της ιδέας μέσα στην ίδια την αγορά.

Προκειμένου να εξαφανίσει κάθε σύννεφο αμφιβολίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των επενδυτών, το Business Plan θα πρέπει να αναφέρει πτυχές ελαχιστοποίησης του οποιουδήποτε κινδύνου αλλά και τις στρατηγικές που θα εφαρμόσει ο επιχειρηματίας σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι αρχικοί του στόχοι.

Άλλα σημαντικά ζητήματα στη δημιουργία ενός Business Plan περιλαμβάνουν τα επιχειρησιακά βήματα της επιχείρησης και το φάσμα που σχετίζεται με τη διαχείριση και την εξέλιξη του προσωπικού. Οποιεσδήποτε προγραμματισμένες επενδύσεις που θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε επιτυχία είναι κρίσιμο επίσης να αναφέρονται.

Η σύνταξη ενός Business Plan βοηθά στον εντοπισμό σφαλμάτων της αρχικής ιδέας.

Ένα Business Plan θα αναγκάσει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να σκεφτεί για το επιχειρησιακό του project με στοιχειώδη και λεπτομερή τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί μια δαπανηρή εκκίνηση που θα καταλήξει σε αποτυχία.

Σε σχέση τώρα με τους δανειστές, το Business Plan παρέχει μια μορφή δέσμευσης και ασφάλειας, διασφαλίζοντας ότι μέσω αυτού αντικατοπτρίζεται πλήρως η πρωταρχική ιδέα του επιχειρηματία για δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης με αποτέλεσμα την εξασφάλιση κέρδους.

Το πρώτο αυτό βήμα ενός Business Plan θα καθορίσει την αφετηρία εξέλιξης της επιχείρησης, και θα αποτελέσει πυξίδα προσανατολισμένη σε πραγματικούς και όχι ουτοπικούς στόχους.

Είτε αποφασίσετε να γράψετε το Business Plan από μόνοι σας, είτε αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δημιουργίας Business Plan της MSP BUSINESS COACHING & MORE, θα πρέπει να δώσετε σημασία σε πτυχές που ίσως απαιτούν αναθεώρηση εγκαίρως. Όσο πιο εμπεριστατωμένη είναι η αρχική επιχειρηματική μας ιδέα, τόσο πιο εύκολα μπορούν να προγραμματιστούν ορισμένα βήματα, επιτρέποντας μια πιο ρεαλιστική στοχοθέτηση. Το Business Plan είναι σε θέση να προειδοποιήσει για κινδύνους ή ρίσκα και να αναδείξει την δυναμική ενός  τεκμηριωμένου πλάνου. Το Business Plan είναι για τον επιχειρηματία ότι και το αρχιτεκτονικό σχέδιο για έναν αρχιτέκτονα.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο και τις ιδέες θα συγκεντρωθούν, θα αξιολογηθούν, θα δομηθούν και θα ελεγχθούν για λάθη και παραλείψεις. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι επιχειρηματίες μπορούν να υπολογίσουν αν έχουν ή εάν μπορούν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία - κάτω από αυτό το σύνθημα, μπορούμε να πούμε ότι η επιχείρηση μπορεί να βοηθηθεί με το Business Plan από την πρόληψη πιθανών παγίδων.

To Business Plan ως μέσο επικοινωνίας

Το Business Plan θα βοηθήσει τον επιχειρηματία να τεκμηριώσει τις αισιόδοξες προσδοκίες του προς τους επενδυτές και να αποδείξει τα προσόντα, την τεχνογνωσία αλλά και την προσήλωση του στο στόχο. Με αυτό τον τρόπο θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι τα σχέδιά και η σκέψη του γύρω από την επιχειρηματική του ιδέα έχουν ωριμάσει.

Ποιες πτυχές θα κάνουν το προϊόν ή την υπηρεσία ελκυστικό και επιτυχημένο στην αγορά; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και η μοναδικότητα της προσφοράς; Πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση μιας τέτοιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος και πώς θα μπορούσε να διανεμηθεί; Από πού προέρχεται η χρηματοδότηση και πώς θα χρησιμοποιηθεί στο κάθε τμήμα της; Πώς θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί το ποσοστό του λόγου μεταξύ των κεφαλαίων και της κερδοφορίας;

Η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός ενός πλάνου έκτακτης εξόδου από την αγορά, σε περίπτωση αποτυχίας της επιχειρηματικής ιδέας είναι επίσης βαρύνουσας σημασίας.

Οι τράπεζες και γενικά οι δανειστές, θα μπορέσουν να πεισθούν για την αποδοτικότητα της επιχείρησης μόνο με τον εκ των προτέρων ακριβή υπολογισμό ενός εμπεριστατωμένου Οικονομικού Πλάνου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή ενεργειών μεγάλης κλίμακας για εξασφάλιση ενός σταθερού μεριδίου αγοράς όπως επίσης και ευκαιρίες ανάπτυξης για την επιχείρηση. Η εξασφάλιση εξωτερικών κεφαλαίων (δανείων κλπ) πρέπει να αναφέρουμε ότι συνδέεται άμεσα με την δυναμική καταδίκης της επιχείρησης. Το επιχειρηματικό επενδυτικό μοντέλο που βασίζεται στη συνεχή σταθερότητα θα έχει μεγαλύτερες προσδοκίες όσον αφορά τα κεφάλαια των επενδυτών σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό μοντέλο.

Συμπέρασμα: Καλύτερα να αποφύγετε τα πειράματα. Αναθέστε σήμερα το Business Plan σας στους ειδικούς.

Επιλέγοντας την συνεργασία με μια υπηρεσία Business Planning όπως είναι η MSP BUSINESS COACHING & MORE, θα αποκτήσετε μια σφαιρική αντίληψη των απαιτήσεων του οποιουδήποτε πιθανού παραλήπτη του Business Plan σας. Θα καλύψουμε οποιαδήποτε εννοιολογικά κενά, χρησιμοποιώντας
πάντοτε επαγγελματική γλώσσα, και θα προσπαθήσουμε σκληρά να συμπεριλάβουμε τις
πληροφορίες εκείνες της αγοράς που ενδιαφέρουν τους επενδυτές.
Επομένως, εάν σκέφτεστε να προσλάβετε κάποιο σύμβουλο για το δικό σας  Business Plan μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα σας υποστηρίξουμε ευχαρίστως στο έργο σας με όλες μας
τις δυνάμεις.

Share this article

MSP pop up gr